مهرداد کفشگری: در هر پستی که سرمربی بخواهد بازی می‌کنم