چالش فیس‌بوکی «دماغ طبیعی من»/ سرهای بالا بدون بینی‌های سربالا