دفاع روحانی از اظهارات خبرسازش/ با کلت نمی‌شود اجتهاد کرد!