درگیری محافظین هاشمی با دانشجویان/ شعارها و پلارکاردهای معنادار در اعتراض به حضور هاشمی در دانشگاه +