امام جمعه قزوین: اندیشه شهید مطهری ریشه در قرآن و نهج البلاغه دارد