توقیف ۳۲ خودرو با خلافی بیش از ۱۰ میلیون ریال در جیرفت