نباید برای تیم مذاکره‌کننده در داخل مزاحمت ایجاد کرد/ ایران بدون استحکام رابطه دولت و ملت نمی‌تواند