برگزاری مراسم بزرگداشت اولین شهید روحانی مدافع حرم در قم