700 اثر فاخر فرهنگی و هنری در سطح پایتخت اکران می‌شود