مزایده باشگاه پرسپولیس پوچ شد/اهلیت استیل آذین تایید نشد/بازی شش ها بی نتیجه ماند