ارائه 140 اثر مستقیم از آیت‌الله جوادی آملی در نمایشگاه کتاب/ارائه جلد دوم توضیح المسائل تا پایان سال