اسدی: پاکی فوتبال تبریز برای همگان ثابت شد/ پرسپولیس را می‌بریم تا در لیگ برتر ماندگار شویم