صوت/ نوای سوزناک محمود کریمی در سالروز وفات بی‌بی‌ زینب(س)