گزارش تصویری//حواشی حضور هاشمی رفسنجانی در دانشگاه امیرکبیر