اکران «قصه‌ها« عقب افتاد / «نهنگ عنبر» و «خانه دختر» هم از نمایش بازماندند