یک هیئت فلسطینی برای بررسی بحران اردوگاه «یرموک» امروز وارد دمشق می‌شوند