در سال جاری صورت می گیرد؛ صدور 3300 پلاک ویژه معلولان