ارائه 140 اثر مستقیم از آیت‌الله جوادی آملی در نمایشگاه کتاب/ارائه جلد دوم رساله ی عملی تا پایان سال 94