هاشمی: نباید برای کسانی که در جهت گرفتن حق‌مردم تلاش می‌کنند مشکل درست کنیم