ادعای روزنامه الحیات: ایران در لبه پرتگاه است! / اعراب ترجیح می دهند به جنگ مستقیم با ایران بیایند