بازی در دفاع چپ به نظر برانکو بستگی دارد/ حضور هواداران پرسپولیس تعیین‌کننده است