انتشار بیش از ۵۰۰ اثر علمی در حوزه طب سنتی/تلاش برای تحت پوشش بیمه قرار گرفتن ویزیت و مشاوره طب سنتی