پورمحمدی: هرگز درباره پول کثیف چنین ادعایی نداشته‌ام و نمی‌کنم