معاون اداره کل آموزش وپرورش: آزمون طرح کاشف 19 اردیبهشت ماه جاری در قزوین برگزار می شود