مراسم بزرگداشت اولين شهيد روحاني مدافع حرم در قم برگزار مي شود