اعتراض دانشجویان به حضور هاشمی رفسنجانی/ واکنش رئیس دانشگاه