مراسم رونمایی از پنج اثر منتشر جدید توسط بنیاد شهید مطهری