راه‌اندازی 30 گروه وایبری پزشکان برای شناسایی بیماری‌ها