مرمت نقاشی‌های سر در بازار قیصریه اصفهان از نیمه دوم سال آغاز می‌شود