دعوت 9 والیبالیست‌ خوزستانی به مرحله دوم ”طرح بزرگ استعدادیابی المپیک”