راهیابی اثر هنرمند هرمزگانی به سوگواره عکس و پوستر عاشورایی کشور