بعضی ابزارهای اندرویدی اطلاعات کاربر را به ۲ هزار سرور می‌فرستند