برپایی پنج سمپوزیوم بین المللی همزمان با جشنواره فیلم شهر