تصمیم گیری کلان باعث عدم شفافیت در بورس است/ زنگنه در مورد تاخیر در تعیین خوراک پتروشیمی‌ها پاسخ دهد