درخواست معاون استاندار آذربایجان‌غربی از بنیاد شهید