دیدار حضرت آیت الله نوری همدانی با اساتید دانشگاههای یزد