وقوع زلزله در تهران قابل‌ پیش‌بینی نیست/ ایران از لحاظ مدیریت بحران در شرایط نامطلوبی به سر می‌برد