رئیس نمایشگاه کتاب: بن رایگان فقط به ۳ گروه تعلق می‌گیرد/ وزیر و وکیل هم نداریم