ماجرای حمایت معلم فداکار از دانش آموزان بیمار + عکس