برگزاری حدود ۹۰۰ برنامه ویژه هفته عقیدتی و سیاسی در فارس