ارزش معاملات امروز فرابورس به یک هزار و 83 میلیارد ریال رسید/ کاهش قیمت اوراق حق تقدم مسکن