عابدینی: اراده‌ای می‌خواهد سرخابی‌ها دولتی بمانند/ کمیته سه نفره را اقناع می‌کنیم