۸۰۰ پایگاه امداد اورژانس ۱۱۵ در سراسر کشور احداث می‌شود