پایان مزاحمت‌های خواهر نامزد سابق/ پلیس: متهم قصد انتقامجویی داشت