پوری‌حسینی: بعید است مزایده چهارم برنده نداشته باشد/ می‌خواستیم مزایده بعد از دربی باشد