کاهش 26 درصدی تلفات حوادث کار در سیستان و بلوچستان