الگوبرداری باشگاه النصر از پرسپولیس برای جذب تماشاگر