رباب شهریان از تمرینات تیم ملی تکواندو بانوان بازدید کرد