هدایت ارزهای «لوزان» به تولید/ اختصاص دلارهای بلوکه‌شده به صنعت