دوست صمیمی و شریک شیمون پرز در ایران چه می کند؟ + تصاویر